• تلفن01143272424
  • ایمیلinfo@taks.co.ir
  • آدرسمازندران - آمل - بلوار امام رضا (ع) - رضوان 4 - پلاک 25 - واحد 2
دانلود رزومه
  • تلفن01143272424
  • ایمیلinfo@taks.co.ir
  • آدرسمازندران - آمل - بلوار امام رضا (ع) - رضوان 4 - پلاک 25 - واحد 2

گواهی صلاحیت پیمانکاران اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی

گواهی تعیین صلاحیت شرکت های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی